EWIDENCJE I REJESTRY - Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

EWIDENCJE I REJESTRY

Dla udokumentowania obiegu korespondencji jawnej sekretariaty Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie prowadzą następujące ewidencje i rejestry:

- dziennik korespondencyjny;

- dziennik podawczy;

- książkę doręczeń

- wykaz przesyłek poleconych (w formie teczki);

- rejestr teczek jawnych;

- dziennik ewidencji nośników informacji;

- rejestr przepisów;

- ewidencja wyjść w godzinach służbowych;

- książka ewidencji kluczy;

- ewidencja przedłużonego czasu służby;

- inne rejestry w zależności od potrzeb i pragmatyki służbowej poszczególnych komórek organizacyjnych.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 24.11.2015
Data modyfikacji : 05.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Szwiec
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Szwiec
Osoba modyfikująca informację:
Tekla Krawczyk
do góry