Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego