KONTROLE - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Biuletyn Informacji Publicznej

KONTROLE

Komendant Miejski Policji w Tarnowie realizuje zadania określone w ustawach i aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie przy pomocy podległych mu Komisariatów Policji.

Działalność Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie podlega nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa małopolskiego. W ramach nadzoru funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie podlega kontroli, którą wykonują komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.


Zakresy, terminy oraz wyniki przeprowadzonych kontroli w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Metryczka

Data publikacji : 24.11.2015
Data modyfikacji : 05.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Czerwień
Osoba modyfikująca informację:
Tekla Krawczyk
do góry