OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Oświadczenia majątkowe - Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.
 

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie publikowane jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Metryczka

Data publikacji : 02.04.2020
Data modyfikacji : 27.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Ostrowska
Osoba udostępniająca informację:
Tekla Krawczyk Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Tekla Krawczyk
do góry