PROGRAMY - Programy - Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAMY

                                                                 

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

 

Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania narkomanii  realizowana była w ramach Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Krajowego Programu Przeciwdziałania narkomanii na lata poszczególne lata oraz  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa. W ramach realizowanych programów profilaktycznych organizowano spotkania z pedagogami i rodzicami informując o skali zagrożenia, metodach działania dealerów, przepisach prawnych.    Na spotkaniach z młodzieżą policjanci informowali tylko i wyłącznie o  konsekwencjach prawnych posiadania, udzielania i handlowania środkami odurzającymi. Ponadto prowadzono szkolenia dla rad pedagogicznych w zakresie stosowania procedur.

 

ZAGROŻENIE W SIECI, PROFILAKTYKA, REAGOWANIE

Haker przy laptopie

W trakcie szkoleń funkcjonariusze przekazują wiedzę dotyczącą  m. in.: działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa w Internecie, problematyki cyberprzestępczości – nowych trendów, problematyki szkodliwych  i nielegalnych treści w Internecie – współpracy z Policją, pomocy dzieciom ofiarom zagrożeń online, procedury nauczycieli w sytuacji zagrożenia. Prowadząc zajęcia  z każdą z grup, informuję się również o obowiązującym w tym obszarze systemie prawnym, procedurach postępowania w przypadku ujawnienia w placówce zjawiska cyberprzemocy, sposobach zabezpieczenia „dowodów” związanych  z cyberprzemocą, instytucjach i organizacjach służących wsparciem i pomocą w tym obszarze.

 

 

KIBICE I DOPING –TAK PSEUDOKIBICE I AGRESJA – NIE
"KIBIC PRZEZ DUŻE K"

 

Plakat "Kibice i doping TAK, pseudokibice i agresja NIE"

Prowadzona przedmiotowa profilaktyka ma spowodować zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej odpowiedzialności za zachowania bezprawne występujące podczas imprez masowych o charakterze sportowym, a przede wszystkim edukować i promować prawidłowe postawy aktywnego kibicowania.

 

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA