PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW - Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

Z wszelkimi sprawami pozostającymi w zakresie kompetencji Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie można zgłaszać się w godzinach pracy ustalonych Regulaminem Komendy.

 

Służba i praca w Komendzie od poniedziałku do piątku rozpoczyna się o godz. 7.30 i kończy o godz. 15.30 lub też zgodnie z harmonogramem czasu służby policjantów, określonym na podstawie odrębnych przepisów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz czasu pracowników, określonym Kodeksem Pracy, a także przepisami wewnętrznymi Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie.

Metryczka

Data publikacji : 24.11.2015
Data modyfikacji : 05.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Czerwień
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Czerwień
Osoba modyfikująca informację:
Tekla Krawczyk
do góry