SŁUŻBA I PRACA W POLICJI - Służba i praca w Policji - Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba i praca w Policji

SŁUŻBA I PRACA W POLICJI

!!!UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy, iż z polecenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie od dnia 21 lutego 2022 r., zostaje wznowiona procedura osobistego składania dokumentów do służby w Policji przez kandydatów w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie.

W Tarnowie zostaną zweryfikowane przedłożone dokumenty i przekazane następnie do komórki zajmującej się doborem do Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie bez konieczności każdorazowej wizyty w stolicy Małopolski.

Niezbędne informacje można uzyskać pod numerem telefonu 47 831 1230.

 

KOMUNIKAT!!

Informujemy, że dokumenty do służby w Policji należy składać wyłącznie osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie przy ulicy Traugutta 4 w Mościcach.

Od 02.04.2024 r. wymagane dokumenty można składać w każdy roboczy wtorek miesiąca w godzinach od 11:00 do 19:00.

 


KOMUNIKAT: 

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 1 października 2020 roku zostanie uruchomiony kolejny nabór na 4-letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku "Nauka o Policji". Oferta dotyczy wyłącznie osób, które zakonczyły postępowanie kwalifikacyjne do słuzby w Policji i zostały umieszczone na liście rankingowej. Szczegóły >>tutaj<<

Oświadczenie dot. zgody na podjęcie studiów "Nauka o Policji" >>tutaj<<

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram przyjęć do służby w Policji na rok 2024:

1) 4 marca 

2) 24 kwietnia

3) 8 lipca

4) 9 września

5) 30 października

6) 30 grudnia

 


I. SŁUŻBA W POLICJI

TATUAŻ...
Zgodnie z Zarządzeniem nr 1  Komendanta Głównego Policji z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się noszenia lub eksponowania widocznego tatuażu na głowie, szyi, i dłoniach. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1) pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
2)
życiorys/CV
3) wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B),
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania oferty),
5) książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,
6) kopie wszystkich posiadanych świadectw pracy/służby (oryginały do wglądu w momencie składania oferty).

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji  w Krakowie, komendach miejskich i powiatowych Policji lub w każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

PREFERNECJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA

wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym o kierunku informatyka o specjalnościach- sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami.

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

1) tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
2) uprawnienia  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,
3) uprawnienia  ratownika  wodnego,  uprawnienia  w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez  licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do prowadzenia  łodzi  motorowej,
4) prawo jazy kat. „A”, „C” lub „C+E”

5) znajomość języka obcego na poziomie B2

Zarobki funkcjonariusza Policji:

5285 zł brutto (uposażenie zasadnicze + dodatek za stopień posterunkowy), a w trakcie kursu podstawowego jako kursant otrzymasz 4165 zł brutto. Dodatkowo, pełniąc służbę w OPP w Krakowie, możesz liczyć na ekstra 500 zł brutto.

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

kwestionariusz osobowy (część A i B)  -  POBIERZ
 

OGŁOSZENIA

- SŁUŻBA W POLICJI

- KANDYDACI DO 3-LAT OD ZWOLNIENIA ZE SŁUŻBY

 

UWAGA !

Od 1 stycznia 2020 roku dokumenty można składać we wszystkich jednostkach garnizonu małopolskiego (za wyjątkiem Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Komendy Powiatowej Policji w Krakowie). 

Informacje dot. przyjmowania dokumentów dostępne są na stronach internetowych komend miejskich i powiatowych.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

- na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie:
Praca w Policji
- na stronie internetowej Komendy Głównej Policj:
http://praca.policja.pl/

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2012 poz. 432 z późn. zm.).

 

 

II. PRACA W POLICJI

1) KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie - ZOBACZ

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

wzory oświadczeń dot. naboru do korpusu służby cywilnej w KMP w Tarnowie.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 03.04.2020
Data modyfikacji : 24.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tekla Krawczyk
Osoba udostępniająca informację:
Tekla Krawczyk Zespół ds Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Tekla Krawczyk
do góry