STANOWIENIE AKTÓW PRAWNYCH - Stanowienie aktów prawnych - Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

STANOWIENIE AKTÓW PRAWNYCH

  Komendant Miejski Policji w Tarnowie wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:

        - zarządzenia,
       
- decyzje,
        - rozkazy,
        - instrukcje,
        - pisma ogólne

oraz zawiera porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.


 

Zagadnienia dotyczące stanowienia aktów publicznoprawnych reguluje Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 38, z późn. zm.). Zarządzenie szczegółowo określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.w sprawie  „Zasad techniki prawodawczej”.

 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 26.02.2016
Data modyfikacji : 05.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Szwiec Zespół
Osoba udostępniająca informację:
Tekla Krawczyk Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Tekla Krawczyk
do góry