PATRONATY HONOROWE - Patronaty honorowe - Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Patronaty honorowe

PATRONATY HONOROWE

Na podstawie § 6 Zarządzenia 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań z zakresu legislacji, pomocy prawnej   i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP 2014 poz. 38) Komendant Miejski Policji w Tarnowie obejmuje patronat honorowy lub uczestniczy w komitecie honorowym tylko w przedsięwzięciach związanych z zakresem ustawowym zadań Policji na terenie powiatu tarnowskiego, wymagającym wyróżnienia i podkreślenia szczególnego charakteru.
Patronat nie może łączyć się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi i organizacyjnymi Policji. Wniosek o objęcie przez Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie patronatu honorowego bądź jego udziału w komitecie honorowym składa organizator przedsięwzięcia.

Termin zakończenia procedury to 14 dni od złożenia wniosku

Wniosek można złożyć również w formie elektronicznej. Procedura dostępna jest w katalogu spraw na stronie głównej Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie w zakładce e-usługi małopolska Policja.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 25.11.2015
Data modyfikacji : 16.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tekla Krawczyk
Osoba udostępniająca informację:
Tekla Krawczyk Zespół ds Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Tekla Krawczyk
do góry