STRUKTURA ORGANIZACYJNA KMP W TARNOWIE - Struktura organizacyjna KMP - Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna KMP

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KMP W TARNOWIE

Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im komend, a komendant komisariatu Policji – przy pomocy komisariatu

(art. 6g ustawy o Policji z 6 kwietnia 1990 roku)

 

Komenda, jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie, zwanego dalej „Komendantem”, który wykonuje, na obszarze miasta i powiatu, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone  w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

(par. 3 regulaminu KMP w Tarnowie)

 

Komenda z siedzibą w Tarnowie przy ul. Traugutta 4, obejmuje zasięgiem swego działania obszar:

  1. miasta Tarnowa – będącego siedzibą władz miasta na prawach powiatu;
  2. gmin: Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Ryglice, Szerzezyny, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn oraz Żabno – wchodzących w skład powiatu z siedzibą władz powiatu w mieście Tarnowie.

(par. 2 regulaminu KMP w Tarnowie)

 

Zakres działania KMP w Tarnowie

 

 

Strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa

Regulamin KMP w Tarnowie z dnia 05.07.2022 r.

Regulamin KMP w Tarnowie z dnia 29.08.2023 r.

Regulamin KMP w Tarnowie z dnia 30.11.2023 r.

(par. 1 ust. 2 regulaminu KMP w Tarnowie)

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 06.04.2020
Data modyfikacji : 19.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Szwiec
Osoba udostępniająca informację:
Tekla Krawczyk Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Tekla Krawczyk

Nawigacja

do góry